asekuracja


asekuracja
asekuracja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ochrona, zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi wydarzeniami i ich skutkami': {{/stl_7}}{{stl_10}}Asekuracja przed fałszywymi pomówieniami. Pomyśleć o asekuracji przed powodzią. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'człowiek, urządzenie, czynność lub zespół ludzi, urządzeń, czynności zabezpieczający, ubezpieczający kogoś, zapewniający komuś wsparcie i bezpieczeństwo w trakcie wykonywania trudnych zadań, np. w alpinizmie, sporcie; ubezpieczenie,{{/stl_7}}{{stl_7}} ubezpieczanie się': {{/stl_7}}{{stl_10}}W czasie wspinaczki asekuracja spełniła swą funkcję znakomicie. Bez asekuracji nie odważył się przejść po linie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'gwarancja wypłaty przez odpowiednią instytucję określonej umową sumy, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego albo, w razie jego śmierci, zapewnienie wypłaty określonej sumy spadkobiercom; ubezpieczenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Asekuracja od pożaru, powodzi, nieszczęśliwych wypadków. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uprzedzanie o niepoczuwaniu się do odpowiedzialności w razie wystąpienia niepożądanej sytuacji; zastrzeganie się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zamieszczenie ogłoszenia w gazecie, że nie odpowiada za długi męża, to była w jej wypadku konieczna asekuracja. <śrdwłac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • asekuracja — ż I, DCMs. asekuracjacji, blm 1. «zapewnienie bezpieczeństwa; zabezpieczenie (się)» Asekuracja przed odpowiedzialnością. Asekuracja wobec kogoś. 2. sport. «zabezpieczenie sportowca przed nieszczęśliwym wypadkiem i wspomaganie w czasie wykonywania …   Słownik języka polskiego

  • ассекурация — обеспечение , во времена Петра I; см. Смирнов 49. Через польск. asekuracja – то же, из лат. assecuratio …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ubezpieczenie — n I 1. rzecz. od ubezpieczyć. 2. «zapewnienie odszkodowania za poniesione straty; zespół czynności mający na celu zaspokojenie potrzeb majątkowych danej osoby w razie zajścia określonego zdarzenia losowego» Ubezpieczenie od ognia, kradzieży z… …   Słownik języka polskiego

  • ubezpieczenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. ubezpieczyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ubezpieczenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. ubezpieczenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwykły — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zwykłykli, zwykłyklejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niczym niewyróżniający się, taki, do jakiego przywykliśmy; normalny, przeciętny, zwyczajny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwykły… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień